Jesus, låt det alltid finnas utrymme för dig i mitt liv

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubb, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget,
 
Jesus, du vet hur det känns att inte få plats. Du föddes i ett enkelt stall, på en plats som inte var ditt hem. Sedan fick du, tillsammans med din familj, fly för ditt liv till ett annat land, precis som många flyktingar i vår tid får göra. Du vet hur det känns att vara ensam, rädd och utanför. Du vet hur det känns att vars liten, svag och beroende av andra. Älskade lilla Jesusbarn, tänk att du kom hit till oss. Du lämnade tryggheten hos Gud, avstod från allt och antog en tjänares gestalt då du blev som en av oss. 
Som en av oss. Just därför kan du förstå oss bättre än vad vi kan förstå oss själva. Du har levt på jorden, du har varit människa, du har delat våra villkor. Vilken annan Gud har gått så långt i sin kärlek till människan? Vilken annan Gud har blivit människa och offrat sitt liv för vår skull? 
Jesus, vi ber att du alltid ska få plats i våra liv, att vi inte ska säga till dig: "Det är fullt." Fyll våra hjärtan med din kärlek. Låt våra liv reflektera dig. Låt Kristusdoften sprids sig. Låt kärleken du ger beröra andra genom oss. Amen.